Kiesrecht

Kiesrecht Provinciale Statenverkiezing

U krijgt een stempas voor de Provinciale Statenverkiezing als u:

  • 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag en
  • op 4 februari in Langedijk staat ingeschreven en
  • de Nederlandse nationaliteit heeft.

Kiesrecht Waterschapsverkiezing

U krijgt een stempas voor de Waterschapsverkiezing als u:

  • 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag en
  • op 4 februari in Langedijk staat ingeschreven en
  • de Nederlandse nationaliteit heeft, of
  • de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie (EU), of
  • de nationaliteit van een land buiten de EU met een geldige verblijfstitel.