Nevenfuncties directie en MT

Op 1 februari 2011 heeft het college bepaald dat de nevenfuncties van diverse (top) ambtenaren openbaar gemaakt moeten worden.

In hoofdstuk 15 van de CAR/UWO is in artikel 15:1e, vierde lid opgenomen dat het college de openbaarmaking van nevenfuncties regelt van de gemeentesecretaris, directeuren en andere ambtenaren, waarbij de openbaarmaking van de nevenfuncties noodzakelijk is ter bescherming van de integriteit van de openbare dienst.

Directie

Erik Annaert, Gemeentesecretaris/Directeur. Nevenwerkzaamheden:

 • Lid gemeenteraad Hollands Kroon
   

Afdelingsmanagers

Chris Berkhout, afdeling Bestuurs- en managementondersteuning. Nevenwerkzaamheden: geen.
Henk Beumer, afdeling Beleid en projecten. Nevenwerkzaamheden: geen.
Hans Vlug, afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. Nevenwerkzaamheden: geen.
Jesca Faber, afdeling Publiekszaken. Nevenwerkzaamheden: geen.
Jacob-Jan Kalverboer, afdeling Openbare Werken. Nevenwerkzaamheden:

 • Bestuurslid/webmaster Stichting Geen Heden Zonder Verleden.
   

Teamleiders

Henk Bierman, afdeling Openbare Werken. Nevenwerkzaamheden: geen.
Harold Ebels, afdeling Beleid en Projecten. Nevenwerkzaamheden:

 • Commissielid Castricum.
 • Secretaris van de schaakvereniging Vredeburg in Limmen.

Alex Huisman, afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning. Nevenwerkzaamheden:

 • Eigenaar organisatie adviesbureau LeXbIT;
 • Penningmeester EHBO vereniging Wognum-Nibbixwoud;
 • Lid algemeen bestuur Vereniging van Informatie- en Automatiseringsprofessionals Nederlandse Gemeenten (VIAG) en voorzitter van Regio 1 (Noord-Holland) van de VIAG.

Wim Dikkes, afdeling Financiën. Nevenwerkzaamheden:

 • Penningmeester Stichting Danspunt Badhoevedorp.

Henk Bierman, afdeling Openbare Werken. Nevenwerkzaamheden:

 • Ambassadeur FiberNH

Chief Information Security Officer

Theo Quist, Chief Information Security Officer. Nevenwerkzaamheden:

 • Piketfunctionaris (functie informatiemanager Bevolkingszorg) voor het Expertteam crisisbeheersing Bevolkingszorg bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
 • Secretaris van Stichting Bijzondere Activiteiten Westwoud.