Mandaatregeling

Het mandaatbesluit (van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk) houdende regels omtrent mandaat Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard en de Mandaatregeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard bevatten de regels omtrent mandaatverlening.

De Mandaatregeling geeft onder andere aan welke bevoegdheden er namens het college of de burgemeester door medewerkers van de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard mogen worden uitgeoefend.

Naast bovengenoemde mandaatbesluit en mandaatregeling bestaan ook mandaten voor Halte Werk en voor de Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord.