Mandaatregeling

De mandaatregeling bevat algemene voorwaarden voor mandaatverlening.

In het mandaatregister is een overzicht van alle in de gemeente Langedijk geldende mandaten opgenomen. Het geeft o.a. aan welke bevoegdheden er namens het college of de burgemeester door medewerkers van de gemeente mogen worden uitgeoefend.
De mandaatregeling en de bijbehorende mandaatregisters kunnen hieronder worden gedownload.