Raad en de gemeente

Hoe zit de gemeentelijke organisatie in elkaar?

In de gemeentelijke organisatie is de gemeenteraad het hoogste orgaan. De raad vergadert tweemaal per maand op dinsdag. Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering is er een raadsmarkt. Na de raadsmarkt zijn er drie foravergaderingen waarin over veel onderwerpen gediscussieerd wordt.

Bekijk vergaderschema

 

De griffie

De raad wordt ondersteund door de griffier. De griffier adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffier de raadsleden bij. De griffier plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffier een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.
 

Organisatiemodel

In het gekozen organisatiemodel staat de gemeentesecretaris/directeur aan het hoofd van de ambtelijke organisatie. Hij geeft direct leiding aan de afdelingsmanagers. Elke afdelingsmanager is integraal verantwoordelijk voor haar of zijn afdeling. De gemeentesecretaris/directeur en de afdelingsmanagers vormen samen het managementteam.