Stemmen voor visueel beperkten

Inwoners met een visuele beperking kunnen gebruik maken van een stem-mal en soundbox. Dit is apparatuur waarmee blinden en slechtzienden zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. Dit kan alleen op een stemlocatie in Heerhugowaard, met een kiezerspas.

Langedijkers en Heerhugowaarders met een visuele beperking kunnen zelfstandig stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Op het stembureau in Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard (Coolplein 1, Heerhugowaard) komt een speciale stem-mal en soundbox.

Met de stem-mal en soundbox kunnen blinden en slechtzienden zelfstanding hun stem uitbrengen. De stem-mal en soundbox zijn niet alleen geschikt voor mensen met een visuele beperking, ook mensen met dyslexie, laaggeletterdheid, een slechte handfunctie of andere aandoeningen kunnen er gebruik van maken. 

Hoe werkt het?

Het reguliere stemformulier wordt in een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. Via de soundbox met koptelefoon worden de partijen en kandidaten die op de lijst staan voorgelezen. Ook hoort u het nummer van de gewenste partij en kandidaat waar op u wilt stemmen. Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven. Met het potlood kan het gewenste vakje rood gemaakt worden. Dankzij de mal kan heel precies alleen het stemvakje worden ingekleurd.

Locatie stembureau

De stem-mal en soundbox zijn alleen aanwezig op stembureau Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard. Omdat u buiten uw eigen gemeente uw stem uitbrengt, kunt u uw stempas laten omzetten in een kiezerspas. Dit kan bij de balie in het gemeentehuis of schriftelijk.

Als u niet over vervoer beschikt, kunt u gratis gebruikmaken van de HugoHopper

Hulp bij stemmen

Kunt u niet zelfstandig stemmen, dan heeft u het recht om u te laten ondersteunen. Op het stembureau kunt u hulp krijgen van een door u aangewezen persoon of van een lid van het stembureau. U kunt ook een volmacht verlenen aan een andere kiezer. Deze persoon mag dan uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van het stembiljet kunt u de machtiging invullen.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar www.gemeentelangedijk.nl/verkiezingen of neem contact op met de afdeling Burgerzaken via 0226 – 334433 of verkiezingen@gemeentelangedijk.nl. Meer informatie vindt u ook op de website van de Oogvereniging. Telefonisch kunt u informatie inwinnen via de Ooglijn op 030 2945444 of door een e-mail sturen naar ooglijn@oogvereniging.nl