Stemmen bij volmacht of iemand anders gaat voor u stemmen

Kunt u zelf niet stemmen? Dan kunt u een volmacht verlenen aan een andere kiezer uit Langedijk. Deze persoon mag dan uw stem uitbrengen. Lees hoe dat werkt.

Op de achterkant van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen en u zet allebei uw handtekening. De gemachtigde mag niet meer dan drie machtigingen aannemen en moet de volmachtstem(men) gelijktijdig met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.

Let op: degene die voor u gaat stemmen, moet naast zijn/haar eigen identiteitsbewijs ook een (kopie van) uw identiteitsbewijs overleggen.

U kunt ook een kiezer uit een andere gemeente binnen Nederland voor u laten stemmen. Uw verzoek moet uiterlijk vrijdag12 maart zijn ontvangen door de gemeente.