Volmacht als iemand anders voor u stemt

Kunt u niet zelf naar een stemlokaal om te stemmen? U bent bijvoorbeeld ziek, met vakantie of te druk met werk, dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Dat kan op twee manieren:

 1. via uw stempas (onderhandse volmacht)
 2. via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

Een kiezer mag namens maximaal twee andere personen een stem uitbrengen. Gaat u voor een ander stemmen? Neem dan ook uw eigen stempas en identiteitsbewijs mee, want u moet dan ook uw eigen stem uitbrengen.

Stemmen via een onderhandse volmacht

U kunt via een onderhandse volmacht een andere kiezer die in Langedijk of Heerhugowaard woont, machtigen om namens u te stemmen. Lees hoe u dit doet:    

 • U vult de achterkant van uw stempas in.
 • U en de persoon die voor u gaat stemmen zetten beiden uw handtekening op de achterkant van uw stempas.
 • U geeft degene die voor u gaat stemmen (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook digitaal, bijvoorbeeld een foto op een smartphone of tablet.
 • U vertelt degene die voor u gaat stemmen op wie hij/zij moet stemmen namens u. Let op, de persoon die voor u gaat stemmen moet op hetzelfde moment voor u én zichzelf stemmen. Dit mag niet op 2 verschillende momenten.

Kunt of wilt u toch zelf stemmen? Dan mag u de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt uw stempas terug. U mag hier gewoon mee stemmen ook al is er geschreven op de achterkant.

Stemmen via een schriftelijke volmacht:

 • U vraagt het formulier aan bij uw gemeente.
 • U zet samen met de persoon die namens u gaat stemmen uw handtekening onder op het formulier. De gemeente moet het formulier uiterlijk op 19 november 2021 vóór 17.00 uur hebben ontvangen. Degene die namens u een stem zal uitbrengen, ontvangt van de gemeente per post een volmachtbewijs.
 • De persoon die namens u gaat stemmen neemt dit volmachtbewijs mee. Uw identiteitsbewijs of een kopie daarvan is niet nodig.
 • De persoon die voor u gaat stemmen moet op hetzelfde moment voor u én zichzelf stemmen. Dit mag niet op 2 verschillende momenten.
 • U en degene die namens u stemt, wonen allebei in Heerhugowaard en/of in Langedijk. U kunt een schriftelijke volmacht niet intrekken.