Ondersteuningsverklaring

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van iemand die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. Een ondersteuningsverklaring ondertekent u in het gemeentehuis.

Een politieke partij of groepering die mee wil doen aan de verkiezingen heeft soms ondersteuningsverklaringen nodig. Met een ondersteuningsverklaring maakt u de deelname van een politieke partij of groepering aan een verkiezing mogelijk.

Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij of groepering die:

  • voor het eerst meedoet aan de verkiezingen;
  • bij de vorige verkiezingen geen zetel behaald heeft;
  • geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst).

Hoe het werkt:

  • U maakt een afspraak.
  • U neemt een geprint model H4 en uw legitimatiebewijs mee naar het gemeentehuis. Het formulier model H4 krijgt u van de partij of groepering.
  • U ondertekent het model H4 in bijzijn van de ambtenaar (de verklaring kan niet worden ingetrokken).
  • De ambtenaar maakt een aantekening in de Basisregistratie Personen en zet een stempel op het model H4.
  • U neemt het model H4 mee en zorgt dat het bij de politieke partij/groepering terecht komt.
  • De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.
  • De ondersteuningsverklaring kan worden afgelegd van 13 september t/m 11 oktober.

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van iemand die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. Een ondersteuningsverklaring ondertekent u in het gemeentehuis. Dit kan van vanaf maandag 13 september tot en met 11 oktober 2021.