Ondersteuning voor kiezers met een auditieve of visuele beperking

Heeft u moeite met zien of horen? Omdat iedereen zelfstandig moet kunnen stemmen, is op een aantal stembureaus ondersteuning voor kiezers met een visuele of auditieve beperking aanwezig. 

Heeft u een visuele beperking? 

U kunt tijdens de drie verkiezingsdagen met hulp van een stemmal en audio-ondersteuning zelfstandig stemmen bij het stembureau in het gemeentehuis van Heerhugowaard aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard.

Heeft u een auditieve beperking?

Een gebarentolk is tijdens de drie verkiezingsdagen voor u beschikbaar bij het stembureau in het gemeentehuis van Langedijk, Bosgroet 2 in Zuid-Scharwoude.

U kunt gebruik maken van gratis vervoer naar deze stembureaus. Bekijk hierover meer informatie op HugoHopper.nl.

Ondersteuning voor visueel beperkten

Inwoners met een visuele beperking kunnen gebruik maken van een stemmal en soundbox. Dit is apparatuur waarmee blinden en slechtzienden zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. De stemmal en soundbox zijn niet alleen geschikt voor mensen met een visuele beperking, ook mensen met dyslexie, laaggeletterdheid, een slechte handfunctie of andere beperkingen kunnen er gebruik van maken. 

Hoe werkt het?

Het reguliere stemformulier wordt in een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. Via de soundbox met koptelefoon worden de partijen en kandidaten die op de lijst staan voorgelezen. Ook hoort u het nummer van de gewenste partij en kandidaat waar op u wilt stemmen. Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven. Met het potlood kan het gewenste vakje rood gemaakt worden. Dankzij de mal kan heel precies alleen het stemvakje worden ingekleurd.

Hulp bij stemmen

Kunt u niet zelfstandig stemmen, dan heeft u het recht om u te laten ondersteunen. Op het stembureau kunt u hulp krijgen van een door u aangewezen persoon of van een lid van het stembureau. U kunt ook een volmacht verlenen aan een andere kiezer. Deze persoon mag dan uw stem uitbrengen. 

Meer informatie