Langedijk en Heerhugowaard gaan samen

De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard hebben besloten om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren. Daarmee worden Langedijk en Heerhugowaard samen één gemeente.

fusiebeeldmerkDe nieuwe gemeente bestaat uit een stad (met meerdere unieke wijken) en acht kernen, elk met eigen kenmerken, cultuur en identiteit. Dit heeft gevolgen voor het profiel van de nieuwe gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, identiteit, economie, oriëntatie, maar ook op politiek of sociaal terrein.

Wetsvoorstel fusie Langedijk en Heerhugowaard naar Tweede Kamer

Na het akkoord van de ministerraad en een verklaring van ‘geen opmerkingen’ van Raad van State bereidt de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de parlementaire behandeling van de wetsvoorstellen voor vijf gemeentelijke samenvoegingen voor, waaronder die van Langedijk en Heerhugowaard. 

Herindelingsadvies

De colleges van Langedijk en Heerhugowaard hebben het herindelingsadvies voor het samengaan van beide gemeenten vastgesteld op 11 maart 2020. Met het vaststellen van dit document is een bestuurlijke fusie op 1 januari 2022 weer een stap dichterbij. In het advies wordt uitgegaan van een ongedeelde fusie, dus inclusief Sint Pancras en Koedijk. De naam van de nieuwe gemeente, Dijk en Waard, is opgenomen in het herindelingsadvies. 

Bekijk hier het herindelingsadvies

Naam nieuwe gemeente

Van 26 november tot en met 11 december 2019 konden inwoners van Heerhugowaard en Langedijk een naam bedenken voor de nieuwe gemeente. Uit alle inzendingen zijn door de namencommissie 6 namen gekozen: Broekerwaard, Dijk en Waard, Geestmerambacht, Heerhugowaard, Langewaard, Langedijk. Inwoners konden tot en met donderdag 16 januari 2020 online hun mening geven over deze 6 namen. Iedere inwoner mocht 1 keer 'stemmen', ter controle vroegen wij u uw postcode in te vullen.

Maar liefst bijna 12 duizend mensen* hebben gestemd over de zes namen voor de nieuwe gemeente. Daaruit werd duidelijk dat Dijk en Waard het minst negatieve gevoelens oproept bij de stemmers. Sterker nog, deze naam roept de meest positieve gevoelens op. Dat blijkt uit de analyse van I&O Research. Zij hebben uit alle inzendingen alleen de (geldige) stemmen meegeteld van postcodes in Heerhugowaard en Langedijk.

*In totaal werden 11.639 stemmen uitgebracht. Daarvan waren 8.053 stemmen geldig 1472 keer werd de online vragenlijst geopend maar werd niets ingevuld. 2114 keer werd een onvolledige stem uitgebracht (door bijvoorbeeld geen postcode achter te laten, onvolledig te stemmen of door een postcode buiten Heerhugowaard of Langedijk in te vullen)

Herindelingsontwerp 

Het herindelingsontwerp Langedijk en Heerhugowaard lag ter inzage van woensdag 9 oktober 2019 tot en met donderdag 12 december 2019.

Terugblik: in gesprek met u

Beide gemeentebesturen wilden graag weten wat voor inwoners belangrijke onderwerpen voor de fusie zijn. In maart en april van 2019 zijn daarom verschillende bijeenkomsten in de kernen georganiseerd en teams met onder andere raadsleden zijn de gemeenten ingegaan om te vragen wat u belangrijk vindt. U kunt hier de sfeerverslagen van de bijeenkomsten lezen. Ook kon u uw tips, zorgen en ideeën kwijt op de speciaal daarvoor ingerichte website langedijkenheerhugowaard.nl

Ambtelijke fusie vanaf 2020

Sinds 1 januari 2020 werken de ambtenaren uit beide gemeenten in één gezamenlijke werkorganisatie, de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard. De organisaties zijn gefuseerd, maar zowel Langedijk als Heerhugowaard heeft tot januari 2022 nog wel een apart college van burgemeester en wethouders en een eigen gemeenteraad.

Voor inwoners verandert er met de ambtelijke fusie eigenlijk nog niks. Langedijk houdt haar publieksdienstverlening in De Binding in Zuid-Scharwoude. Voor Heerhugowaarders blijft dat het gemeentehuis aan de Parelhof. Het afvalbrengstation in Oudkarspel en in Heerhugowaard blijft ook zoals het is.

Vraag en antwoord

De gemeente verzamelt alle vragen over de fusie die in beide gemeenten leven. De belangrijkste vragen mét antwoorden vindt u op onze vraag en antwoord pagina. Als inwoner van Langedijk mailt u uw vraag naar fusie@gemeentelangedijk.nl. Per post kan vanzelfsprekend ook (postbus 15, 1723 ZG Noord-Scharwoude).

Contact

Vragen, tips, ideeën of zorgen over de fusie? Neem contact met ons op door te mailen naar fusie@gemeentelangedijk.nl of te bellen naar 0226 - 334433.