Tijdspad

Februari 2019: Principebesluit gemeenteraden

Op 26 februari 2019 hebben de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard een principebesluit genomen voor een bestuurlijke fusie.
 

Maart - april 2019: Informeren en ophalen meningen

Inwoners kunnen hun mening geven en aangeven wat zij belangrijk vinden om te behouden. Via www.langedijkenheerhugowaard.nl en tijdens verschillende informatiemomenten voor inwoners, ondernemers en instellingen.
 

Mei 2019: Opstellen herindelingsontwerp

Langedijk en Heerhugowaard maken een ontwerp voor de herindeling.
 

September 2019: Besluitvorming

Beide gemeenteraden besluiten over het herindelingsontwerp.
 

September-oktober 2019: Inspraak

Inwoners kunnen hun mening geven over het herindelingsontwerp. Na akkoord van de gemeenteraden doorloopt de herindeling een wettelijk traject via de  provincie en de Tweede en de Eerste Kamer.

 

Januari 2020: Ambtelijke fusie

Ambtenaren van Langedijk en Heerhugowaard vormen samen één organisatie.

 

November 2021: Verkiezingen

Inwoners stemmen voor de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente.

 

Januari 2022: Bestuurlijke fusie

Langedijk en Heerhugowaard vormen samen één gemeente, Met één college van B&W en één gemeenteraad.