Tijdspad

De Tweede Kamer nam op 11 februari 2021 het Wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard aan. Het wetsvoorstel wordt nu nog in de Eerste Kamer besproken.

Februari 2019: Principebesluit gemeenteraden

Op 26 februari 2019 hebben de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard een principebesluit genomen voor een bestuurlijke fusie.

Maart - april 2019: Informeren en ophalen meningen

Inwoners konden hun mening geven en aangeven wat zij belangrijk vinden om te behouden. Dit kon via www.langedijkenheerhugowaard.nl en tijdens verschillende informatiemomenten voor inwoners, ondernemers en instellingen.

Juni 2019: Extra draagvlakonderzoek

Representatieve meting onder inwoners van Koedijk en Sint Pancras.

Juni - september 2019: Opstellen herindelingsontwerp

Langedijk en Heerhugowaard maakten een ontwerp voor de herindeling.

Oktober 2019: Besluitvorming

Beide gemeenteraden stelden het herindelingsontwerp vast.

Oktober - december 2019: Inspraak

Inwoners konden hun mening geven over het herindelingsontwerp. Na akkoord van de gemeenteraden doorloopt de herindeling een wettelijk traject via de  provincie en de Tweede en de Eerste Kamer.

December 2019

Inwoners dachten mee over een naam voor de nieuwe gezamenlijke gemeente.

1 januari 2020: Ambtelijke fusie

Ambtenaren van Langedijk en Heerhugowaard vormen samen één organisatie.

Januari 2020

Inwoners kozen uit een selectie van de ingezonden namen de meest passende naam voor de nieuwe gezamenlijke gemeente.

Maart 2020

Beide gemeenteraden stelden het herindelingsadvies vast.

November 2021: Verkiezingen

Inwoners stemmen voor de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente.

1 januari 2022: Bestuurlijke fusie

Langedijk en Heerhugowaard vormen samen één gemeente, Met één college van B&W en één gemeenteraad.

Laatste keer bijgewerkt: juni 2020