Sint Pancras 2

10 april 2019, De Geist.
In Sint Pancras werden twee fusiebijeenkomsten gehouden. Dit is het verslag van de tweede avond.

Inwoners tijdens fusiebijeenkomst: “Sint Pancras moet blijven zoals het is”

Op 10 april was de tweede fusiebijeenkomst in Sint Pancras, dit keer in dorpshuis De Geist. Beduidend meer mensen dan de vorige keer waren aanwezig, meer dan 100 bewoners. Het gezelschap nam plaats onder het genot van een kop koffie of thee. Ook de wethouders Jasper Nieuwenhuizen, Nils Langedijk en Ad Jongenelen, raadsleden en journalisten waren present.

Tijdspad en reden van de fusie

Met behulp van een PowerPointpresentatie werd verteld welke stappen zijn gezet zijn om te komen tot het principebesluit voor een bestuurlijke fusie. De presentatie liet ook zien welke stappen tot de bestuurlijke fusie op 1 januari 2022 nog volgen. Daarnaast kwamen de redenen voor een bestuurlijke fusie aan bod.

Meningen over de fusie

Hoewel gespreksleider Michel Buhrs de aanwezigen meerdere keren vroeg naar de wijze waarop de nieuwe gemeente volgens hem vorm moet krijgen, kreeg hij aanvankelijk geen reactie. Mensen spraken eerst hun mening uit tégen een fusie met Heerhugowaard. Zij waren vóór een fusie met Alkmaar. Inwoners wilden weten hoe de meerderheid van Sint Pancras tegen de fusie met Heerhugowaard aankeken en hoe de gemeente Alkmaar zou denken over een fusie met Langedijk. Het belangrijkste sentiment voor een fusie met Alkmaar is de sterkere binding die de aanwezige Sint Pancrassers zeiden te hebben met Alkmaar. Belangrijk punt vonden velen dat Sint Pancras zou blijven zoals het is. Het gevoel zeggenschap te willen krijgen over de keuze van een fusiegemeente leefde. Diverse mensen gaven aan dat zij al voorafgaand aan het principebesluit hadden willen worden geraadpleegd, bijvoorbeeld via een enquête.

Wat wilt u behouden, wat kan beter?

Pas laat tijdens de bijeenkomst beantwoordden inwoners de vraag wat ze willen behouden of willen veranderen in de fusiegemeente. Het behoud van de eigen identiteit kwam naar voren. Verder kwam de wens voor een beter openbaar vervoer naar de dorpskernen ter sprake. Andere wensen waren het tegengaan van te hard rijdend verkeer op de Benedenweg en de Bovenweg en het verkeersveiliger maken van een gevaarlijke verkeerssituatie op Noordeinde. Ook de verkeerssituatie (verkeer en parkeren) op de Reigerlaan werd genoemd. Sommigen hadden een voorkeur voor laagbouw, natuur en groen. Anderen wilden het gebrek aan woningen voor jongeren en 55-plussers tegengaan. Ook de wens het complex van Vrone een upgrade te geven, kwam opnieuw naar voren.

De gemeente neemt inbreng van inwoners mee in de verdere besluitvorming om te komen tot een herindelingsontwerp.