Sint Pancras 1

28 maart 2019, De Regenboog.
In Sint Pancras werden twee fusiebijeenkomsten gehouden. Dit is het verslag van de eerste avond.

Behoud identiteit Sint Pancras: “Sterke gemeenschap, je groet elkaar op straat”

Tijdens de eerste fusiebijeenkomst voor inwoners namen ongeveer zeventig inwoners (grotendeels afkomstig uit Sint Pancras) plaats in de kerkzaal van De Regenboog, onder het genot van een kopje koffie of thee. Gespreksleider Fanny Bot heette alle bezoekers van harte welkom. Burgemeester Leontien Kompier en wethouders Jasper Nieuwenhuizen en Nils Langedijk waren aanwezig voor het geven van uitleg en het beantwoorden van vragen.

Tijdspad en reden van de fusie

Met een PowerPointpresentatie werd verteld welke stappen zijn gezet zijn om te komen tot het principebesluit voor een bestuurlijke fusie. De presentatie liet ook zien welke stappen tot de bestuurlijke fusie op 1 januari 2022 nog volgen. Daarnaast kwamen de redenen voor een bestuurlijke fusie aan bod. Kompier, Nieuwenhuizen en Langedijk gaven hierbij tekst en uitleg en antwoorden op vragen uit de zaal. De teneur was wisselend positief en kritisch. Er waren inwoners die meer zien in een fusie met Alkmaar in plaats van Heerhugowaard. Meerdere argumenten ‘voor Alkmaar’ van Pancrassers passeerden de revue.

Wat wilt u behouden, wat kan beter?

De burgemeester vroeg aan de aanwezigen welke elementen zij willen behouden en wat volgens hen beter zou kunnen. Wethouder Jasper van Nieuwenhuizen noteerde alle reacties op een flip-over (groot wit papier).

De aanwezigen brachten ter sprake dat ze de identiteit van het dorp willen behouden. Ze roemden de sterke gemeenschapszin waarbij je voor elkaar klaarstaat en elkaar groet op straat. Andere wensen waren het sterke verenigingsleven, veel groen, het behoud van de bereikbaarheid naar omliggende dorpen - zoals de busverbinding naar Alkmaar - en behoud van voorzieningen waaronder het zwembad en het dorpshuis. Sommigen zagen een opknapbeurt van het voetbalcomplex voor zich, evenals voldoende seniorenwoningen, een goed parkeerbeleid, ‘niet alles volbouwen’ en geen hoogbouw. Verder was een wens: speeltoestellen voor kinderen. Er waren voorstanders voor nieuwbouw van de basisscholen. Ook werd genoemd: meer focus op sport voor ouderen. Anderen benoemden het onderhoud van de begraafplaatsen als verbeterpunt en dat het gemeentelijk loket in Langedijk blijft bestaan. Ook de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening moet verbeteren, vonden aanwezigen. Verder is naar voren gebracht dat de lasten voor inwoners in de nieuwe gemeente niet teveel mogen stijgen.

Belangrijkste thema’s

Een andere vraag was welke vier thema’s de aanwezigen het meest belangrijk vinden. Verkeer en parkeren, voorzieningen, leefbaarheid en veiligheid en natuur en groen vormden de top vier. Aan het einde van de avond schreven de aanwezigen hun wensen op gele plakblaadjes. Even later waren de teksten op een van de muren van de kerkzaal af te lezen.

Na een samenvatting te hebben gegeven van de inbreng tijdens de avond, liet burgemeester Kompier weten dat de gemeente inbreng van inwoners meeneemt in de verdere besluitvorming om te komen tot een herindelingsontwerp.