Oudkarspel

11 april 2019, Het Behouden Huis.

Oudkarspel wil kleinschaligheid en verenigingsleven behouden

Bijna twintig inwoners van Oudkarspel bezochten op 11 april de fusiebijeenkomst in het Behouden Huis. Onder het genot van thee en koffie luisterden zij naar de inleiding van avondvoorzitter Fanny Bot en het welkomstwoord van burgemeester Leontien Kompier. Ook de wethouders Jasper Nieuwenhuizen, Nils Langedijk en Ad Jongenelen en raadsleden waren hierbij aanwezig.

Tijdspad en reden van de fusie

Met behulp van een PowerPointpresentatie werd verteld welke stappen zijn gezet zijn om te komen tot het principebesluit voor een bestuurlijke fusie. De presentatie liet ook zien welke stappen tot de bestuurlijke fusie op 1 januari 2022 nog volgen. Daarnaast kwamen de redenen voor een bestuurlijke fusie aan bod. Kompier, Nieuwenhuizen en Langedijk gaven hierbij tekst en uitleg en antwoorden op vragen uit de zaal. De teneur was wisselend positief en kritisch.

Wat wilt u behouden, wat kan beter?

De burgemeester maakte het belangrijkste doel van de bijeenkomst duidelijk: welke elementen willen de inwoners behouden in de nieuwe gemeente en wat moet er veranderen? De gemeente wil de inbreng van de bewoners gebruiken om te komen tot een herindelingsontwerp waarin staat hoe de nieuwe gemeente vorm moet krijgen. Hoe verschillende bewoners aankijken tegen hun eigen dorp en welke elementen ze koesteren, werd zichtbaar in een video. Daarna deelden de aanwezigen hun mening. Fanny Bot liep met een microfoon door de zaal.

Sommige aanwezigen hadden graag dat de gemeente voorafgaand aan het principebesluit om hun inbreng had gevraagd. Verder werd ingebracht dat laagbouw, groen, rust en ruimte de voorkeur hebben, evenals het behouden van de kleinschaligheid en het rijke verenigingsleven. Andere wensen waren: meer aandacht voor de jeugd en voor activiteiten die eenzaamheid tegengaan en een blijvende waardering voor de historie van Langedijk. Ook hebben diverse bewoners een voorkeur voor een tunnel onder de N504 om de verkeerssituatie bij de Dorpsstraat en de Voorburggracht te verbeteren. Het vervoer door de vijf gemeenten moet beter, vinden inwoners. Daarnaast kan de service van de gemeente Langedijk beter. Volgens sommigen moet het niveau van de woonvoorzieningen op peil blijven. Anderen willen graag dat alle zwembaden, de sporthallen en de twee bibliotheken geopend blijven. Ook is naar voren gekomen dat de afstand tussen de inwoners en de politici zo klein mogelijk moet zijn.

De bijeenkomst eindigde met de vraag of de inwoners wijzer zijn geworden van alles wat ze gehoord hebben. Die vraag werd unaniem met een ‘ja’ beantwoord. Burgemeester Kompier liet tot slot weten dat de gemeente inbreng van inwoners meeneemt in de verdere besluitvorming om te komen tot een herindelingsontwerp.