Noord- en Zuid-Scharwoude

4 april 2019, De Binding.

Leefbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijk voor Noord- en Zuid-Scharwoude

Bij de bewonersavond op 4 april over de fusie in De Binding in Zuid-Scharwoude waren ongeveer veertig inwoners aanwezig. Dit waren grotendeels inwoners van Noord- en Zuid-Scharwoude. Ook waren er raadsleden present. Zij namen met een kopje koffie of thee plaats in de theaterzaal. Na een welkomstwoord van gespreksleider Michiel Buhrs heette burgemeester Leontien Kompier alle aanwezigen van harte welkom. Ook wethouders Jasper Nieuwenhuizen, Ad Jongenelen en Nils Langedijk waren aanwezig waren voor het geven van uitleg en het beantwoorden van vragen.

Tijdspad en reden van de fusie

Met behulp van een PowerPointpresentatie werd verteld welke stappen zijn gezet zijn om te komen tot het principebesluit voor een bestuurlijke fusie. De presentatie liet ook zien welke stappen tot de bestuurlijke fusie op 1 januari 2022 nog volgen. Daarnaast kwamen de redenen voor een bestuurlijke fusie aan bod. De teneur was wisselend positief en kritisch.

Wat wilt u behouden, wat moet veranderen?

De burgemeester vertelde dat het gemeentebestuur graag tijdens de informatieavond van bewoners wil horen wat ze belangrijk vinden in de nieuwe gemeente en wat in hun ogen moet veranderen. Hoe verschillende bewoners aankijken tegen hun eigen dorp en welke elementen ze koesteren, werd zichtbaar in een video.
Belangrijke aspecten voor inwoners zijn het behoud van de eigen identiteit, het liever niet (te) vol bouwen van de dorpen en het tegengaan van hoogbouw. Ook werden zorgen geuit over de hoogbouw bij het Stationsgebied in Heerhugowaard in relatie tot het open landschap van Het Rijk der Duizend Eilanden. Verder zijn wensen van inwoners het behoud van lokale evenementen zoals de kermissen en is er behoefte aan meer sport- en podiumactiviteiten voor de jeugd. Een inwoner hoopt dat het subsidiebeleid in de nieuwe gemeente behouden blijft.
De aanwezigen noemden verder belangrijk: het behoud van groen, stimulatie van duurzame maatregelen en korte lijnen tussen inwoners, bestuurders en gemeenteambtenaren. Iemand liet weten benieuwd te zijn naar het horecabeleid in de nieuwe gemeente, een ander wilde graag een goede busverbinding krijgen tussen Langedijk en Heerhugowaard. Iemand stelde het beperkte gebruik van de theaterzaal van De Binding ter sprake.

Belangrijkste thema’s

Een vraag was welke vier thema’s de bezoekers van de fusieavond het meest belangrijk vinden. De meeste stemmen kregen: het behoud van voorzieningen, leefbaarheid en veiligheid, natuur en groen en duurzaamheid en klimaat. Veel aanwezigen schreven hun belangrijkste tip op een geel blaadje en plakten dat op een flip-over (groot wit papier).

Burgemeester Leontien Kompier liet aan het eind van de avond weten blij te zijn met de reacties van de aanwezige inwoners. De gemeente neemt de inbreng van inwoners mee in de verdere besluitvorming om te komen tot een herindelingsontwerp.