Maatschappelijk middenveld 1 en 2

1 april 2019, Restaurant-Proeverij Gewoon Lekker.
8 april 2019, Restaurant-Proeverij Gewoon Lekker.

Subsidies voor verenigingen worden gelijk getrokken


Langedijk en Heerhugowaard hebben niet dezelfde subsidieregelingen voor bijvoorbeeld sportverenigingen. Logisch dat daar vragen over kwamen tijdens twee informatiebijeenkomsten voor maatschappelijke organisaties over de fusie tussen beide gemeenten. De verantwoordelijk wethouders van beide gemeenten, Marcel Reijven (Langedijk) en John Does (Heerhugowaard) konden geen bedragen noemen. ‘Maar het zal duidelijk zijn dat die subsidies straks voor iedereen gelijk zijn.’


Harmoniseren heet dat in bestuurlijke taal. Dat zal gebeuren in de twee jaar nadat de fusie op 1 januari 2022 een feit is. Want daar beslist de nieuwe gemeenteraad over, benadrukten beide wethouders. Tot die tijd blijven de subsidies zoals ze zijn. Dat geldt ook voor zaken als horecasluitingstijden en leges. Want in een gemeente gelden voor alles en iedereen dezelfde regels.

Ook de samenwerking tussen de verschillende organisaties wordt bekeken. Heerhugowaard werkt op dit moment bijvoorbeeld samen met de Voedselbank Alkmaar, terwijl Langedijk ook een voedselbank heeft. Op het gebied van welzijnsondersteuning hebben Langedijk en Heerhugowaard twee verschillende organisaties die dat voor hen uitvoeren. ‘Dat zal over een paar jaar bij de wettelijk verplichte nieuwe aanbesteding één organisatie worden’, zeiden beide wethouders.

Alle betrokken organisaties worden vanaf nu betrokken bij het inventariseren van de huidige regelgeving en mogelijke wensen voor de toekomst.

De bijeenkomsten werden redelijk bezocht met zo’n 45 vertegenwoordigers per bijeenkomst.