Koedijk

17 april 2019, de Bonte Koe.

Bijeenkomst inwoners over de fusie: “Koedijk is en blijft Koedijk”

Ongeveer 20 inwoners uit Koedijk kwamen naar de bijeenkomst over de fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard in de Bonte Koe aan de Kanaaldijk. Het kleine dorpscafé zat lekker vol. In deze ‘gezellige ambiance’ memoreerde burgemeester Leontien Kompier haar keren dat ze in Koedijk was: tijdens de verkiezingsdagen en met de overhandiging van de voormalige ambtsketen aan de Historische Vereniging. Een inleiding voor een gesprek met Koedijkers over de bestuurlijke fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard.

Tijdspad en reden van de fusie

Met behulp van een PowerPointpresentatie werd verteld welke stappen zijn gezet zijn om te komen tot het principebesluit voor een bestuurlijke fusie. De presentatie liet ook zien welke stappen tot de bestuurlijke fusie op 1 januari 2022 nog volgen. Daarnaast kwamen de redenen voor een bestuurlijke fusie aan bod. De teneur was wisselend positief en kritisch.

Wat wilt u behouden, wat moet veranderen?

De burgemeester vertelde dat het gemeentebestuur graag van bewoners wilde horen wat ze belangrijk vinden in de nieuwe gemeente en wat in hun ogen moet veranderen. Hoe verschillende bewoners aankijken tegen hun eigen dorp en welke elementen ze koesteren, werd zichtbaar in een video.

Koedijk is een dorp dat deels bij de gemeente Alkmaar, deels bij de gemeente Langedijk hoort. Bij de Nauertogt ligt de grens. Dat het dorp in twee gemeenten ligt, was een belangrijk onderwerp van gesprek tijdens de avond. Zou een fusie een aanleiding kunnen zijn om deze ‘fout uit 1972’ te herstellen, vroegen enkele inwoners zich af. Koedijk weer verenigd als één dorp onder één gemeente, dat is hun wens.
Met ieders inbreng ging het gesprek verder over het behoud van de identiteit van het dorp, de nabijheid van afvalbrengstation en publieksbalies, goed onderhoud van wegen en openbaar groen, en goed doorlopend contact met de gemeenten. Als de samenwerking tussen de gemeenten goed is, dan maakt het eigenlijk niet uit, dat het dorp op de gemeentegrens ligt.

Koedijk blijft Koedijk, was de conclusie, of het nu onder één gemeente valt of niet. Als het maar niet wordt volgebouwd en als Geestmerambacht natuurgebied blijft. Koedijk is één dorp, één gemeenschap, zo was het en zo blijft het, als het aan de Koedijkers ligt.

Burgemeester Leontien Kompier liet aan het eind van de avond weten blij te zijn met de reacties van de aanwezige inwoners. De gemeente neemt inbreng van inwoners mee in de verdere besluitvorming om te komen tot een herindelingsontwerp.