Broek op Langedijk 2

18 april 2019, Museum BroekerVeiling.
In Broek op Langedijk zijn twee fusiebijeenkomsten gehouden. Dit is het verslag van de tweede avond.

Tweede “waardevol gesprek” over de fusie in Broek op Langedijk

Op 18 april was de tweede fusiebijeenkomst in Museum BroekerVeiling. Het was de laatste avond in een serie van veertien avonden, gehouden in de vijf dorpen voor inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Het gemêleerde gezelschap deze avond bestond uit inwoners van Broek op Langedijk, Noord-Zuid-Scharwoude en Oudkarspel. Zo’n 18 aanwezige inwoners kregen een overzicht van het fusieproces met uitleg van burgemeester Leontien Kompier en wethouder Jasper Nieuwenhuizen.

Tijdspad en reden van de fusie

In een PowerPointpresentatie waren de stappen zichtbaar die gezet zijn om te komen tot het principebesluit van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard om een bestuurlijke fusie in te zetten. De presentatie liet zien welke stappen tot de bestuurlijke fusie op 1 januari 2022 volgen. Daarnaast kwamen de redenen voor een bestuurlijke fusie aan bod.

Wat wilt u behouden, wat kan beter?

Hoe verschillende bewoners aankijken tegen hun eigen dorp en welke elementen ze koesteren, werd zichtbaar in een video. De aanwezigen antwoordden op de vragen: wat kenmerkt Broek op Langedijk, wat wilt u behouden en wat moet in uw ogen veranderen?

Onderwerpen die deze avond in het gesprek met inwoners naar voren kwamen, waren onder andere de kosten van de fusie, de dienstverlening van de gemeente, de toekomst van de voorzieningen in de dorpen en het behoud van de eigenheid van de dorpen. Ook in deze bijeenkomst kwam de verkeerssituatie in Langedijk, en vooral op Papenhorn, aan bod in relatie tot vrachtwagens en luchtvervuiling. Inwoners willen een goede busverbinding door alle dorpskernen. Verder hechten inwoners er belang aan dat de nieuwe gemeente zuinig is op de vaarverbindingen binnen Langedijk. Daarnaast is volgens hen het behoud van het Oosterdelgebied belangrijk, evenals Museum Broekerveiling, lokale evenementen en de toekomst van het Geestmerambacht.

Omdat er geen vragen en opmerkingen meer kwamen, beëindigde de burgemeester de bijeenkomst. Ze keek terug “op een waardevol gesprek waarbij de aanwezigen veel aan ons hebben meegegeven.” De gemeente neemt inbreng van inwoners mee in de verdere besluitvorming om te komen tot een herindelingsontwerp.