Broek op Langedijk 1

9 april 2019, Museum BroekerVeiling.
In Broek op Langedijk zijn twee fusiebijeenkomsten gehouden. Dit is het verslag van de eerste avond.

Broek op Langedijk wil veilig en dorps blijven

Ruim twintig mensen bezochten op 9 april de eerste fusieavond in Museum BroekerVeiling in Broek op Langedijk. Met een kopje koffie of thee namen zij plaats in een van de ruimtes van het museum. Hier nam gespreksleider David Bosch het woord. Vervolgens heette burgemeester Leontien Kompier iedereen van harte welkom en liet zij weten dat ook wethouder Jasper Nieuwenhuizen aanwezig was voor het geven van uitleg en het beantwoorden van vragen.

Tijdspad en reden van de fusie

In een PowerPointpresentatie waren de stappen zichtbaar die gezet zijn om te komen tot het principebesluit van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard om een bestuurlijke fusie in te zetten. De presentatie liet zien welke stappen tot de bestuurlijke fusie op 1 januari 2022 volgen. Daarnaast kwamen de redenen voor een bestuurlijke fusie aan bod.

Wat wilt u behouden, wat kan beter?

Hoe verschillende bewoners aankijken tegen hun eigen dorp en welke elementen ze koesteren, werd zichtbaar in een video. De aanwezigen antwoordden op de vragen: wat kenmerkt Broek op Langedijk, wat wilt u behouden en wat moet in uw ogen veranderen?

Onderwerpen van gesprek waren onder andere de afstand tussen inwoners en bestuurders die groter wordt. Verder werden verschillende verkeerssituaties genoemd, die gevaarlijk zijn, zoals de oversteek op de Voorburggracht voor scholieren en toegenomen verkeersdrukte (vooral vrachtwagens) op de Papenhorn. Ook de verkeersdrukte in de dorpen en op de ring rondom Langedijk kwam ter sprake. Er gingen stemmen op voor het behoud van de eigen identiteit en enkele inwoners hopen dat Broek op Langedijk niet te vol wordt gebouwd. De een wil geen hoogbouw, de ander uitsluitend waar het past. Dit om ruimte voor groen over te houden.
Een inwoner is trots op het gratis parkeren bij winkelcentrum Broekerveiling en een ander wil graag de winkels op zondag gesloten houden. Meerdere mensen spraken zich uit voor meer (betaalbare) starterswoningen om de doorstroming op de huizenmarkt te verbeteren.

Burgemeester Leontien Kompier liet aan het eind van de avond weten blij te zijn met de reacties van de aanwezige inwoners. De gemeente neemt inbreng van inwoners mee in de verdere besluitvorming om te komen tot een herindelingsontwerp.