Inwoners kiezen uit zes namen nieuwe gemeente

De namencommissie heeft zes namen geselecteerd: Broekerwaard, Dijk en Waard, Geestmerambacht, Heerhugowaard, Langewaard en Langedijk. Inwoners kunnen vanaf zaterdag 21 december stemmen.

Op 30 oktober hebben beide raden na een fusieraad een besluit genomen over het naamgevingsproces voor de naam van de nieuwe gemeente. Het besluit was om de inwoners de naam te laten kiezen. Inmiddels is de eerste peiling onder de inwoners afgerond en heeft de commissie zes namen vastgesteld. De namencommissie, Leontien Kompier, Bert Blase, Jasper Nieuwenhuizen, John Does, Stefan Brau en Hans de Graaf, waren woensdagavond 18 december eensgezind in de totstandkoming van deze zes namen. De namen zijn: Broekerwaard, Dijk en Waard, Geestmerambacht, Heerhugowaard, Langewaard, Langedijk.

Bij deze keuze is gebruik gemaakt van een aantal criteria:

  • De naam is publieksfavoriet
  • De naam heeft een historische waarde
  • De naam kent een aardrijkskundige verwijzing/het is een bekende naam
  • De naam is aantrekkelijk in economische zin
  • De naam mag niet te lang zijn

Vier van de zes namen zijn gekozen omdat het de vier populairste namen zijn onder alle 3000 inzendingen. Daar heeft de commissie nog twee namen aan toegevoegd. Deze namen werden het meest genoemd door de zes leden; aantrekkelijk, niet te lang en ook van historische waarde.

Wanneer stemmen?

Vanaf zaterdag 21 december konden inwoners online hun mening geven over de zes namen. En vanaf dinsdagmiddag 24 december kon stemmen ook met een stemkaart op de volgende locaties:

  • Langedijk: de Binding, De Anbouw, De Geist, Het Behouden Huis en café de Bonte Koe.
  • Heerhugowaard: gemeentehuis, wijkcentrum De Horst, buurthuis De Ezel, buurthuis de Hoeksteen, buurthuis de Deel, wijkcentrum De Zon, dorpshuis De Noord en buurthuis De Link.

Stemmen kon tot en met donderdag 16 januari. 

Hoe stemmen?

Van iedere naam moet aangegeven worden hoe men staat tegenover de nieuwe naam: positief, negatief, neutraal. De naam die de minst negatieve gevoelens oproept wordt de nieuwe naam. Iedere inwoner mag 1 keer 'stemmen', ter controle vragen wij u uw postcode in te vullen.

Die wordt in maart 2020 bekend gemaakt.

Wie mag stemmen?

Er is geen leeftijd aan verbonden. In de kinderkrant is de vraag voor een goede naam al aan de kinderen gesteld. Daar kwam Langewaard naar voren en ook Dijkerwaard. Dus naar de keuze van de kinderen is ook gekeken.