Intentie raad van Langedijk voor bestuurlijke fusie

Op dinsdag 18 december sprak de gemeenteraad van Langedijk de intentie uit een bestuurlijke fusie aan te gaan met gemeente Heerhugowaard. Met 16 stemmen voor en 5 tegen is het raadsvoorstel aangenomen. De raad van Heerhugowaard besloot die avond ook over bestuurlijke fusie met Langedijk. Dat besluit is unaniem aangenomen.

Daarnaast is een ander belangrijk besluit genomen: beide raden geven opdracht om de ambtelijke fusie verder uit te werken als voorbereiding op een bestuurlijke fusie. In februari/maart komt het bedrijfsplan ambtelijke fusie in de gemeenteraden voor een definitief besluit.  In het proces naar een bestuurlijke fusie volgt in januari/februari een principebesluit in de gemeenteraden.