Herindelingsontwerp ter inzage

De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard hebben op 8 oktober ingestemd met het ‘Herindelingsontwerp van gemeenten Langedijk en Heerhugowaard’. Van 9 oktober tot en met 12 december ligt het ontwerp voor een ieder ter inzage.

Bij hun besluit hebben beide raden een brede afweging gemaakt. Ze hebben de belangen van alle inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld een plek gegeven in het ontwerp.

Zienswijzen

Met de instemming is een volgende stap gezet op weg naar een fusie tussen beide gemeenten. Het ontwerp lag van 9 oktober tot en met 12 december voor een ieder ter inzage. In die periode konden zienswijzen worden ingediend door inwoners van beide gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers en omliggende gemeenten. Dat konden zowel ondersteunende als kritische zienswijzen zijn.

De nieuwe gemeente

De nieuwe gemeente biedt mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren in een overzichtelijke schaal, gecombineerd met de voordelen van een grotere gemeente.
Juist de mix van het dorpse karakter en de nieuw-stedelijke allure maakt de nieuwe gemeente zo aantrekkelijk en dynamisch. Het sterke verenigingsleven en de grote gemeenschapszin bepalen de identiteit van de kernen in beide gemeenten en daarmee van de gemeente als geheel.
Samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken wordt gewerkt aan een toekomstbestendige gemeente die op een duurzame manier maatschappelijke opgaven aanpakt.

Nieuwe naam gemeente

Op woensdag 30 oktober om 20.00 uur kwamin het gemeentehuis van Langedijk de Fusieraad (de voltallige raden van beide gemeenten) voor het eerst bijeen om een besluit te nemen over de procedure om te komen tot een nieuwe naam voor de gemeente.