Colleges geven vervolg aan consultatie fusie

De colleges van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard willen op korte termijn onderzoeken in hoeverre de geluiden die door aanwezigen in Sint Pancras en Koedijk, tijdens de consultatieronde zijn geuit over een aansluiting bij Alkmaar, overeenkomen met de mening van alle inwoners van deze kernen.

Een onafhankelijk onderzoeksbureau wordt gevraagd daarvoor een representatieve meting uit te voeren. Over de wijze waarop en wanneer die meting plaatsvindt volgt binnenkort meer informatie. De uitkomst van de meting zal worden betrokken bij het op te stellen herindelingsontwerp dat op 10 juli aan de beide gemeenteraden wordt voorgelegd.