Eerdere nieuwsberichten over fusie

 • Eerste Kamer stemt in met samenvoeging Langedijk en Heerhugowaard

  Langedijk en Heerhugowaard gaan op 1 januari 2022 samen op in de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Vandaag, dinsdag 13 juli, stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dat die samenvoeging mogelijk maakt.

 • Tweede Kamer stemt in met fusie gemeente Langedijk en Heerhugowaard

  Langedijk en Heerhugowaard zijn weer een stap verder in het proces van de fusie tussen beide gemeenten. Na het akkoord van de ministerraad en een verklaring van ‘geen opmerkingen’ van Raad van State is de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal begonnen met de voorbereiding van de parlementaire behandeling van de wetsvoorstellen voor vijf gemeentelijke samenvoegingen, waaronder die van Langedijk en Heerhugowaard.

 • Wetsvoorstel fusie Langedijk en Heerhugowaard naar Tweede Kamer

  Langedijk en Heerhugowaard zijn weer een stap verder in het proces van de fusie tussen beide gemeenten. Na het akkoord van de ministerraad en een verklaring van ‘geen opmerkingen’ van Raad van State is de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal begonnen met de voorbereiding van de parlementaire behandeling van de wetsvoorstellen voor vijf gemeentelijke samenvoegingen, waaronder die van Langedijk en Heerhugowaard.

 • Nieuwe stap fusie: herindelingsadvies vastgesteld

  De colleges van Langedijk en Heerhugowaard hebben het herindelingsadvies voor het samengaan van beide gemeenten vastgesteld. Met het vaststellen van dit document is een bestuurlijke fusie op 1 januari 2022 weer een stap dichterbij.

 • Naam Dijk en Waard meest positieve gevoelens

  Dijk en Waard roept het meest positieve gevoelens en het minst negatieve gevoelens op. Bijna 12 duizend mensen hebben gestemd over de zes namen voor de nieuwe gemeente. Het voorstel voor de nieuwe naam wordt voor advies naar de Fusieraad gestuurd. Daarna nemen beide gemeenteraden in maart een besluit.

 • Inwoners kiezen uit zes namen nieuwe gemeente

  20 december 2019

  De namencommissie heeft zes namen geselecteerd: Broekerwaard, Dijk en Waard, Geestmerambacht, Heerhugowaard, Langewaard en Langedijk. Inwoners kunnen vanaf zaterdag 21 december stemmen.

 • Verzin een naam voor de nieuwe gemeente: ‘Verras ons’

  26 november 2019

  Van 26 november tot en met 11 december kunnen inwoners van Heerhugowaard en Langedijk een naam kiezen voor hun nieuwe gemeente.

 • Inwoners mogen naam nieuwe gemeente bedenken

  22 november 2019

  Inwoners van Langedijk en Heerhugowaard mogen een naam bedenken voor de nieuwe gemeente. In december wordt een peiling gehouden onder alle inwoners. Want hoewel de plaatsnamen zoals Zuid-Scharwoude, Heerhugowaard of Broek op Langedijk blijven bestaan, krijgt de naam van de gemeente waar deze plaatsen straks onder vallen een nieuwe naam.

 • Kernenbeleid: contact met kernen en wijken

  29 oktober 2019

  Gemeente Langedijk wil per dorp (kern) de betrokkenheid van inwoners vormgeven. Doel is de behoeften van de inwoners, organisaties en ondernemers in kaart brengen en samen met hen komen tot dorpsvisies. Hetzelfde doet de gemeente Heerhugowaard in haar wijken. Dat is nodig in de aanloop naar de fusie met Heerhugowaard in 2022.

 • Inwoners betrokken bij keuze naam nieuwe gemeente

  25 oktober 2019

  Op woensdag 30 oktober komt de Fusieraad Langedijk&Heerhugowaard voor het eerst bijeen om te praten over hoe de naam van de nieuwe gemeente tot stand komt. Voorop staat dat de inwoners van Langedijk en Heerhugowaard betrokken worden bij de keuze voor een naam. De colleges van Langedijk en Heerhugowaard leggen daarvoor twee varianten voor aan de Fusieraad.

 • Betrokkenheid van inwoners vormgeven met kernenbeleid

  23 oktober 2019

  Gemeente Langedijk wil per dorp (kern) de betrokkenheid van inwoners vormgeven. Doel is de behoeften van de inwoners, organisaties en ondernemers in kaart brengen en samen met hen komen tot dorpsvisies. Hetzelfde doet de gemeente Heerhugowaard in haar wijken. Dat is nodig in de aanloop naar de fusie met Heerhugowaard in 2022.

 • Herindelingsontwerp ter inzage

  10 oktober 2019

  De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard hebben op 8 oktober ingestemd met het ‘Herindelingsontwerp van gemeenten Langedijk en Heerhugowaard’. Van 9 oktober tot en met 12 december ligt het ontwerp voor een ieder ter inzage.

 • Colleges presenteren herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente

  13 september 2019

  De colleges van Langedijk en Heerhugowaard bieden vandaag het herindelingsontwerp aan de beide gemeenteraden aan. Dit is de volgende stap in het fusieproces. In het document presenteren de beide colleges het ontwerp voor de nieuwe gemeente.

 • Herindelingsontwerp gemeenten Langedijk-Heerhugowaard

  12 juli 2019

  B&W van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard hebben hun beide gemeenteraden vandaag, vrijdag 12 juli, het volgende laten weten:

 • Representatieve meting

  28 mei 2019

  De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard laten in Sint Pancras en Koedijk een onderzoek uitvoeren naar de meningen van inwoners over de nieuwe gemeente. Deze meting start in de week van 3 juni. Alle inwoners van Koedijk en Sint Pancras van 18 jaar of ouder ontvangen daarover een brief.

 • Colleges geven vervolg aan consultatie fusie

  13 december 2019

  De colleges van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard willen op korte termijn onderzoeken in hoeverre de geluiden die door aanwezigen in Sint Pancras en Koedijk, tijdens de consultatieronde zijn geuit over een aansluiting bij Alkmaar, overeenkomen met de mening van alle inwoners van deze kernen.

 • Intentie raad van Langedijk voor bestuurlijke fusie

  21 december 2018

  Op dinsdag 18 december sprak de gemeenteraad van Langedijk de intentie uit een bestuurlijke fusie aan te gaan met gemeente Heerhugowaard. Met 16 stemmen voor en 5 tegen is het raadsvoorstel aangenomen. De raad van Heerhugowaard besloot die avond ook over bestuurlijke fusie met Langedijk. Dat besluit is unaniem aangenomen.

 • Raadsvoorstel rapportage bedrijfsplan Langedijk-Heerhugowaard

  27 november 2018

 • Rapportage bedrijfsplan Heerhugowaard en Langedijk

  22 november 2018

 • Heerhugowaard en Langedijk zetten volgende stap

  29 augustus 2018

  Op 28 augustus hebben de colleges van B&W van Heerhugowaard en Langedijk een gelijkluidend raadsvoorstel vastgesteld. Het raadsvoorstel gaat over de vervolgstappen naar aanleiding van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar ambtelijke fusie. Op 18 september a.s. nemen beide gemeenteraden hierover gelijktijdig een besluit.

 • Ambtelijke fusie haalbaar, maar…

  12 juli 2018

  Ambtelijke fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard is haalbaar en verhoging van de kwaliteit van beide organisaties is mogelijk, maar extra investeren in beide ambtelijke apparaten is nodig. Dat is de conclusie van het haalbaarheidsonderzoek van adviesbureau Berenschot.

 • Toekomst Heerhugowaard en Langedijk ligt bij elkaar

  20 juni 2018

  De toekomst van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk is samen. Beide colleges hebben op 19 juni het haalbaarheidsonderzoek van adviesbureau Berenschot vastgesteld. Volgens dit onderzoek hebben beide gemeenten elkaar nodig en is een ambtelijke fusie haalbaar. "Heerhugowaard kan niet zonder Langedijk", zegt wethouder Oude Kotte van Heerhugowaard.

 • Terugblik informatieavond: “Behouden wat goed gaat en verbeteren waar nodig”

  27 februari 2018

  “Dank voor uw aandacht en het geduld om naar elkaar te luisteren”, zei wethouder Jasper Nieuwenhuizen na afloop van de informatieavond ambtelijke fusie. “Misschien is uw mening over de ambtelijke fusie gewijzigd, misschien versterkt, maar hopelijk gaat u verrijkt weer naar huis. Ik vond het een fantastische sfeer, boven verwachting.” In het Leescafé van De Binding waren donderdagavond 22 februari zo’n 40 inwoners aanwezig, onder wie raadsleden en ambtenaren van gemeente Langedijk. Het doel van de avond was niet overtuigen, maar informeren.

 • Ook raad Heerhugowaard akkoord ambtelijke fusie

  24 januari 2018

  De gemeenteraad van Heerhugowaard is op 23 januari akkoord gegaan met een onderzoek 'naar de uitgangssituatie, de gewenste vorm en de incidentele financiële gevolgen van een ambtelijke fusie-organisatie van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk'. De uitkomsten van dat onderzoek moeten in juni klaar zijn.

 • De meestgestelde vragen over besluit ambtelijke fusie

  23 januari 2018

  De gemeente Langedijk gaat samen met de gemeente Heerhugowaard één werkorganisatie vormen. Bij deze ambtelijke fusie houden allebei de gemeenten een zelfstandig bestuur. De gemeente Langedijk blijft dus bestaan. Hieronder vindt u de elf meestgestelde vragen en de antwoorden daarop.