Langedijk en Heerhugowaard gaan samen

De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard hebben in principe besloten om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren. Als deze fusie doorgaat, worden Langedijk en Heerhugowaard samen één gemeente.

fusiebeeldmerkDoor de fusie komen de huidige dorpen en kernen binnen één nieuwe gemeente te liggen. Elk met eigen kenmerken, cultuur en identiteit. Dit heeft gevolgen voor het profiel van de nieuwe gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, identiteit, economie, oriëntatie, maar ook op politiek of sociaal terrein.

Herindelingsontwerp

De colleges van Langedijk en Heerhugowaard bieden vrijdag 13 september het herindelingsontwerp aan de beide gemeenteraden aan. Dit is de volgende stap in het fusieproces. In het document presenteren de beide colleges het ontwerp voor de nieuwe gemeente. Bekijk het herindelingsontwerp van gemeenten Langedijk en Heerhugowaard.


Inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners praten mee

Beide gemeentebesturen willen graag weten wat voor u belangrijke onderwerpen voor de fusie zijn. Het gaat om onderwerpen zoals het voorzieningenniveau, het landelijk gebied, en het ondernemersklimaat. De nieuwe gemeente moet een gemeente zijn waar het voor iedereen goed wonen, werken en recreëren is.

Uw mening hierover telt en werd meegenomen in het herindelingsontwerp. In maart en april zijn hiervoor verschillende bijeenkomsten in de kernen georganiseerd en teams met o.a. raadsleden zijn de gemeenten ingegaan om de inwoners te vragen wat voor hun belangrijk is.

U kunt de sfeerverslagen van de bijeenkomsten hier lezen.

Ook kon u uw tips, zorgen en ideeën kwijt op de speciaal daarvoor ingerichte website langedijkenheerhugowaard.nl.


Herindelingsontwerp en tijdspad

De inbreng van inwoners, ondernemers en organisaties vormt de basis van het herindelingsontwerp. Dit herindelingsontwerp gaat in 2020 naar de provincie. Met een advies van de provincie gaat het dan rond de zomer 2020 naar de rijksoverheid.

Na de zomer van 2020 volgt een procedure bij het rijk die duurt tot november 2021. Naar verwachting zijn er dan op 24 november 2021 verkiezingen in Langedijk en Heerhugowaard voor de nieuwe gemeente. Tijdens deze verkiezingen wordt er gekozen voor een gezamenlijke gemeenteraad.

Besluit herindelingsontwerp uitgesteld naar september

Bekijk het tijdspad


Ambtelijke fusie vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 zullen de ambtenaren uit beide gemeenten één organisatie vormen. Dan is de organisatie gefuseerd, maar hebben zowel Langedijk als Heerhugowaard tot januari 2022, nog wel een apart college van burgemeester en wethouders en een eigen gemeenteraad.

Voor inwoners verandert er met de ambtelijke fusie eigenlijk nog niks. Langedijk houdt haar publieksdienstverlening in De Binding in Zuid-Scharwoude. Voor Heerhugowaarders blijft dat het gemeentehuis aan de Parelhof. Het afvalbrengstation in Oudkarspel en in Heerhugowaard blijft ook zoals het is.


Vraag en antwoord

De komende tijd verzamelen we alle vragen over de fusie die in beide gemeenten leven. De belangrijkste vragen mét antwoorden vindt u op onze vraag en antwoord pagina. Als inwoner van Langedijk mailt u uw vraag naar fusie@gemeentelangedijk.nl. Per post kan vanzelfsprekend ook (postbus 15, 1723 ZG Noord-Scharwoude).

Bekijk de vragen en antwoorden


Contact

Vragen, tips, ideeën of zorgen? Neem contact met ons op!

E-mail: fusie@gemeentelangedijk.nl

Telefoon: 0226 - 33 44 33