Planschade schadevergoeding

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. Er kan bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk worden gebouwd. Of een nieuwe weg worden aangelegd. U kunt daardoor schade lijden. Dat heet planschade.

De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Misschien komt u in aanmerking voor een vergoeding. Een onafhankelijke adviseur stelt een onderzoek in. Hij adviseert de gemeente of u wel of niet voor een schadevergoeding in aanmerking komt. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele schadevergoeding. Een paar voorbeelden waarbij u mogelijk planschade ervaart:

 • Het uitzicht over weilanden vanuit uw huis verandert door de bouw van een nieuwe woonwijk;
 • Naast uw huis komt een kinderdagverblijf;
 • Uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg en daardoor loopt u inkomen mis;
 • Het terras bij uw café heeft geen uitzicht meer en de klanten blijven weg.

U krijgt geen schadevergoeding als er al op een andere manier iets voor de schade is geregeld. Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend.
 

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergoeding van planschade zijn onder andere:

 • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder);
 • Er is schade vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplan of ontheffing bestemmingsplan);
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan of ontheffing bestemmingsplan onherroepelijk van kracht is geworden;
 • U heeft goede argumenten waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen;
 • Er is nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend.
   

Kosten

U betaalt € 300 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. Als uw aanvraag voor een schadevergoeding wordt geaccepteerd, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt toegekend.
 

Termijn

Een planschadeprocedure duurt gemiddeld 1 jaar.
 

Aanpak

U vraagt de vergoeding van planschade aan bij de gemeente. Voor het in behandeling laten nemen van uw aanvraag voor schadevergoeding, betaalt u bij de aanvraag. In uw aanvraag voor schadevergoeding moet staan:

 • Welke schade u heeft;
 • Welk besluit de schade heeft veroorzaakt;
 • Waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding;
 • Welk bedrag u als schadevergoeding wilt krijgen;
 • Hoe u op dat bedrag komt;
 • Alle schriftelijke bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs);
 • Uw handtekening.
   

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.
 

Tips