Onafhankelijk Meldpunt Integriteitschendingen

Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid van de individuele politieke ambtsdragers, maar een gezamenlijk belang dat de hele organisatie en het hele bestuur in al zijn geledingen aangaat.

Deze gedragscode geldt voor de wethouders en de burgemeester, maar richt zich ook tot de bestuursorganen: het college van B&W en de burgemeester.
 

Adres Meldpunt integriteitsschendingen

U richt uw schriftelijke melding aan:
Meldpunt integriteitsschendingen gemeente Langedijk
Postbus 15
1723 ZG  Noord-Scharwoude.

Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen. Uw melding wordt nadat deze is geregistreerd doorgezonden aan de heer drs. J.C. Bekius te Bergen. De heer Bekius is door de gemeenteraad van Langedijk aangewezen als onafhankelijk persoon die de melding in behandeling neemt en daarover een rapport uitbrengt.