Gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade lijdt door toedoen of door nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen. Bovendien moet er een direct verband bestaan tussen dat verwijtbare handelen of nalaten en de geleden schade.

De aansprakelijkheid van de gemeente geldt voor verschillende soorten schade. Bijvoorbeeld bij schade door de kwaliteit van het onderhoud aan:

  • gemeentelijke gebouwen;
  • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen.

 

Schade door de staat van wegen, paden en stoepen

Bij schade door de staat van wegen, paden, en stoepen, is de gemeente alleen aansprakelijk als de weg gevaarlijk of gebrekkig is. Dat wil niet zeggen dat een weg in onberispelijke staat moet zijn; kleine onregelmatigheden of hoogteverschillen zijn toegestaan. Het gaat erom dat de weg voldoet aan de eisen die in redelijkheid van de gemeente kunnen worden gevraagd. Bovendien mag redelijke oplettendheid worden verwacht, zoals aanpassing aan de omstandigheden en weersinvloeden.

 

Claim indienen?

Uw schadeclaim dient u in bij de gemeente. Dit doet u via onderstaand formulier. De gemeente beoordeelt zelf uw claim. Is de gemeente van mening dat er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan krijgt u uw kosten volledig of deels vergoed. Schadeformulier invullen

 

Meer informatie

Meer informatie over de aansprakelijkheid van de gemeente leest u op de website van het Juridisch Loket.