Samenstelling Bezwaarschriften- en Klachtencommissie

Opgaven (neven-) functies van de voorzitter en de leden van de commissie bezwaarschriften/klachtencommissie van de gemeente Langedijk.

Voorzitter

Naam:  Dhr. drs. J.C. Bekius
(Neven-)functies:

 • Voorzitter bezwarencommissie gemeente Schiermonnikoog
 • Commissielid gemeente Bergen
 • Secretaris Stichting Vrienden van het Vredeskerkje Bergen aan Zee 

 

Leden

Naam:  Dhr. mr. drs. V.M. Behrens
(Neven-)functies:

 • Jurist gemeente Alkmaar
 • Lid/plaatsvervangend voorzitter commissie bezwaarschriften gemeente Heerhugowaard
 • Lid commissie bezwaarschriften gemeente Schagen       

 

Naam:  Mevr. mr. E.S. Bruijn
(Neven-)functies:

 • Jurist gemeente Opmeer
 • Lid commissie bezwaarschriften gemeente Koggenland       

 

Naam:  Dhr. Wammes
(Neven-)functies:

 • Raadsadviseur/plv. Raadsgriffier gemeente Medemblik
 • Penningmeester van toneelvereniging Het Mosterdzaadje te Wijdenes

 

Naam:  Mevr. S. Wijnker
(Neven-)functies:

 • Werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur
 • Treedt incidenteel op als secretaris van commissies bezwaarschriften

 

Naam:  Dhr. Mr. Drs. M. Mooij
(Neven-)functies:

 • Jurist gemeente Schagen
 • Klachtenfunctionaris van de Rechtswinkel Noord-Holland Noord
 • Klachtenfunctionaris van Stichting Juradi.