Bezwaarschriften- en Klachtencommissie

Bij de gemeente komen wekelijks bezwaren en klachten binnen van burgers of bedrijven en instellingen.

De bezwaren en klachten kunnen betrekking hebben op een afgegeven vergunning voor de bouw van een huis of appartementencomplex, een schuur of carport, maar ook tegen het afwijzen van een urgentieaanvraag of een bijstandsuitkering.

Om deze bezwaren en klachten zorgvuldig te kunnen behandelen is de Commissie voor de Bezwaarschriften/ Klachtencommissie ingesteld. Deze commissie is een onafhankelijk orgaan en biedt diegene die het bezwaar of een klacht heeft ingediend gelegenheid om zonodig een toelichting te geven. De commissie luistert ook naar het verweer van het college. Ook andere belanghebbenden (zoals bijvoorbeeld vergunninghouder of omwonenden) kunnen gehoord worden. De zittingen van de commissie zijn weliswaar openbaar, maar het is gebruikelijk dat kwesties met een zeer persoonlijk karakter, zoals bijstandskwesties, achter gesloten deuren worden behandeld. Daar is dus geen pers of publiek bij. Bovendien kan de voorzitter op het moment van behandelen bepalen dat gezien de inhoud, een zaak alsnog achter gesloten deuren zal plaatsvinden. Na iedereen gehoord te hebben geeft de commissie een oordeel in de vorm van een advies aan het college. Het college beslist uiteindelijk of het bezwaar of klacht gegrond wordt verklaard of niet.

Hoorzittingen

De Commissie voor de Bezwaarschriften/ Klachtencommissie komt in de regel één keer per maand bijeen op maandagochtend in De Binding, Bosgroet 2 te Zuid-Scharwoude. De bijeenkomsten beginnen meestal om 09.30 uur. In een zitting worden over het algemeen meerdere bezwaren afgehandeld.