Beroepschrift

De gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank.

Wilt u iemand namens u in beroep laten gaan? Dat kan. Die persoon hoeft geen advocaat te zijn. Stuur wel uw schriftelijke machtiging mee met het beroepschrift.
 

Kosten

Voor het aantekenen van het beroep moet u griffierecht betalen. Krijgt u gelijk van de rechter, dan ontvangt u deze kosten terug.
 

Aanvraag

Uw beroepschrift moet binnen 6 weken, na de beslissing over uw bezwaarschrift, zijn ingediend bij de rechtbank. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum op de gemeentelijke beslissing op uw bezwaar. Als het beroepschrift te laat wordt ingediend, zal de rechtbank het niet behandelen.
 

Aanpak

In uw beroepschrift moet staan:

  • Uw naam en adres;
  • De datum waarop het beroepschrift is geschreven;
  • Een omschrijving en datum van het besluit waar u het niet mee eens bent (of een kopie ervan);
  • Ee reden waarom u in beroep gaat;
  • Uw handtekening.

Het beroepschrift mag in een vreemde taal zijn geschreven. Voor een goede afhandeling kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling.
 

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Als u wilt dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (hier zijn kosten aan verbonden). Meer informatie over de voorlopige voorziening leest u op de website van Rechtspraak.nl.
 

Hoorzitting

Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting, waar u uw beroepsschrift mondeling kunt toelichten. U mag dit door uw advocaat of gemachtigde laten doen. De rechter doet ongeveer 6 weken na de hoorzitting een uitspraak.
 

Hoger beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u binnen 6 weken hoger beroep instellen. U leest bij de beslissing van de rechtbank waar u in hoger beroep kunt gaan. Meer informatie over de beroepsprocedure is te lezen op de website van Rechtspraak.nl.