Openbare kennisgeving verkiezingen gemeenteraad kandidaatstelling 11 oktober 2021

De burgemeester van gemeente Heerhugowaard (A.B. Blase) maakt het volgende bekend:

1. Inleveren kandidatenlijst

Op 11 oktober 2021 zal van 09.00 tot 17.00 uur de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente plaatshebben. Op die dag kunnen op het gemeentehuis aan het adres Parelhof 1 in Heerhugowaard (dus niet in gemeente Langedijk!) bij het daar gevestigde centraal stembureau de lijsten van kandidaten worden ingeleverd.

Inleveren van de kandidatenlijst kan niet digitaal of per post. Wij vragen u voor het inleveren een afspraak te maken via verkiezingen@heerhugowaard.nl of door te bellen naar 14 072.

Zorg dat u op deze dag op tijd komt, want anders kan uw partij helaas niet deelnemen aan de verkiezingen.

2. De benodigde formulieren voor:

  • de lijsten van kandidaten (model H 1)
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
  • de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling op het gemeentehuis kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

Wilt u als politieke groepering meedoen aan deze gemeenteraadsverkiezingen en meer informatie over de procedures en voorwaarden? Stuur dan een email met uw contactgegevens naar verkiezingen@heerhugowaard.nl of bel naar 14 072. Wij nemen dan contact met u op voor een afspraak en informeren u periodiek over het proces rond deze verkiezingen. Kijk voor meer informatie op de pagina verkiezingen van deze site of de pagina verkiezingen van gemeente Heerhugowaard.

Plaats: Heerhugowaard
Datum: 10 september 2021

De burgemeester voornoemd,
A.B. Blase