Huisregels

Wij willen graag het contact met onze bezoekers zo prettig mogelijk laten verlopen. Daarnaast vinden wij de veiligheid van onze medewerkers erg belangrijk. Huisregels scheppen duidelijkheid. Zo weten we wat we van elkaar kunnen verwachten.

Onze huisregels

  • U meldt zich bij de receptie.
  • Wij behandelen elkaar met respect. Agressief gedrag, geweld en discriminatie horen daar niet bij.
  • Medewerkers krijgen van u de ruimte om hun werk te doen.
  • U volgt de aanwijzingen van onze medewerkers op.
  • Huisdieren blijven buiten, met uitzondering van hulphonden.
  • Alcohol is uitsluitend toegestaan tijdens feestelijke en bijzondere gelegenheden.
  • Roken is niet toegestaan in openbare gebouwen.

 

Algemeen belang

Wij dienen het algemeen belang en proberen met ons handelen het vertrouwen in de overheid te versterken. Daar zijn we ons van bewust. Daarom handelen al onze medewerkers vanuit een interne gedragscode.


Duidelijkheid

Huisregels scheppen duidelijkheid voor u en voor ons. Het niet naleven van de huisregels kan nadelige gevolgen hebben. Bijvoorbeeld dat de toegang tot de gemeentelijke locaties wordt geweigerd of dat aangifte wordt gedaan bij de politie. Sancties behorende bij het niet naleven van de huisregels zijn opvraagbaar bij de gemeente.
Heeft u een opmerking of klacht, dan kunt u deze indienen bij de gemeente Langedijk.