Bestuursakkoord 2018-2022 'De vaart in Langedijk!'

Dorpsbelang Langedijk, VVD, Hart voor Langedijk/D66, ChristenUnie en PvdA presenteren met trots dit bestuursakkoord. Dit bestuursakkoord beschrijft waarover de coalitie het op hoofdlijnen eens is. Het zijn de belangrijkste opgaven waaraan deze coalitie de komende vier jaar gaat werken. Het bestuursakkoord laat per onderwerp zien welke hoofdlijnen als uitgangspunt worden gehanteerd in de visie op de gemeente Langedijk en de programma’s van de programmabegroting.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Bestuursakkoord 2018-2022 'De vaart in Langedijk!' 23 mei 2018, pdf, 1MB