Geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap is een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen man en vrouw, twee mannen of twee vrouwen. De partnerschapsregistratie heeft dezelfde rechten als het huwelijk. U maakt uw plannen op zijn vroegst 1 jaar en uiterlijk 2 weken van tevoren kenbaar bij de gemeente waar u het geregistreerd partnerschap wilt laten voltrekken.

Voorwaarden

De gemeente controleert of u:

 • 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moeten uw ouders of de rechtbank toestemming geven. Als u een kind heeft of zwanger bent, mag u vanaf 16 jaar een geregistreerd partnerschap aangaan;
 • Ongetrouwd bent en ook niet geregistreerd staat als iemands partner;
 • Geen directe familie bent van uw partner (geen ouder of kind, geen grootouder of kleinkind, geen broer of zus en geen halfbroer of halfzus);
 • Onder curatele staat. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
   

Kosten

De aangifte van het geregistreerd partnerschap is gratis.

Aanvraag

U meldt uw geregistreerd partnerschap bij de gemeente waar u het partnerschap wilt aangaan.
 

Aanpak

Maak online een afspraak met de gemeente. Selecteer de categorie 'Voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap, melding'. De gemeente kan onder andere vragen om:

 • Geboortebewijs;
 • Geldig identiteitsbewijs;
 • Afschrift basisregistratie personen (BRP) met daarin een verklaring burgerlijke staat en nationaliteit;
 • De gegevens van de getuigen.
   

Geregistreerd partnerschap beëindigen

Het geregistreerd partnerschap op verschillende manieren eindigen:

 • U zet het geregistreerd partnerschap om in een huwelijk;
 • U of uw partner komt te overlijden;
 • Via de rechter. Als uw kinderen jonger dan 18 jaar zijn, dan gaat de beëindiging via de rechter. Uw advocaat stuurt een verzoekschrift en ouderschapsplan naar de rechtbank;
 • Via de notaris of advocaat. Als u geen kinderen heeft, kan de notaris het verzoek tot beëindiging opstellen. Uw advocaat dient een 'eenzijdig verzoek' in bij de rechtbank. Het partnerschap is pas beëindigd na inschrijving door de gemeente in de registers van de burgerlijke stand.


Relevante links